Crëwch 'gyffro' yn eich cymuned

Gallwch greu gardd fach sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt ac yn llawn amrywiaeth o gynefinoedd i beillwyr ffynnu.

Byddwn yn eich cyflenwi â’r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i roi hwb i fyd natur ‘ar garreg eich drws’.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

  • 80 bylbiau cynhenid
  • 30 blodau gwyllt
  • Pedwar bocs cynefin
  • Planhigion dringo a llwyn
  • Compost heb fawn ac uwchbridd
  • Gwelyau uchel a delltwaith
  • Offer llaw mawr (fforch, rhaw, sisyrnau tocio, trywel)
  • Menig
  • Can dŵr
  • Llyfrau garddio a bywyd gwyllt

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus i’ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy’n mesur 20 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o blanhigion, llwyni a bylbiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Cysylltu ag aelod o’n tîm