Crëwch 'gyffro' yn eich cymuned

Gallwch greu gardd fach sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt ac yn llawn amrywiaeth o gynefinoedd i beillwyr ffynnu.

Byddwn yn eich cyflenwi â’r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i roi hwb i fyd natur ‘ar garreg eich drws’.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • Hadau blodau gwyllt - cymysgeddau ar gyfer gloÿnnod byw a gwenyn
 • Chwe llwyn brodorol (potiau tri litr)
 • Bylbiau brodorol
 • Compost heb fawn ac uwchbridd
 • Bwydwr adar a hadau
 • Offer llaw mawr (fforch, rhaw, sisyrnau tocio, trywel)
 • 20 planhigyn brodorol (9cm - casgliad gloÿnnod byw)
 • Dau blanhigyn dringo brodorol (potiau dau litr)
 • Gwely uchel wedi'i gwneud â phren o ffynonellau cynaliadwy FSC (1.2m x 1m gyda dyfnder 40cm)
 • Blwch cynefin pryfed
 • Dellt
 • Menig

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus i’ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy’n mesur 20 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o blanhigion, llwyni a bylbiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein. Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Yna mewngofnodwch, dewiswch eich pecyn dewisol, a chwblhewch y chwe cham. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau eich cais mewn un ymgais – gallwch gadw’r hyn yr ydych wedi ei wneud a dychwelyd ato yn nes ymlaen. Neu, gallwch lenwi fersiwn Word o’r ffurflen o hyd a’i chyflwyno i’r un cyfeiriad ebost – lawrlwythwch y fersiwn Word yma.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn llenwi’r ffurflen, rydym yma i helpu. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cysylltu ag aelod o’n tîm

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//