Gardd Drefol

Trawsnewidiwch eich ardal lwyd leol yn ardd i fywyd gwyllt ffynnu ynddi ac i bobl ei mwynhau. Mae’r pecyn hwn yn berffaith ar gyfer lleoliadau arwyneb caled megis ardaloedd tarmac neu balmantog.

Byddwn yn eich cyflenwi â’r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i roi hwb i fyd natur ‘ar garreg eich drws’.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

  • 30 planhigyn plwg blodau gwyllt brodorol
  • Dau blanhigyn rhedyn brodorol
  • Tri phlanhigyn dringo brodorol (potiau un litr)
  • Bylbiau brodorol
  • Pot plannu alwminiwm â gorchudd powdwr
  • Compost heb fawn ac uwchbridd
  • Graean ar gyfer draenio
  • Gwesty pryfed
  • Offer llaw (sisyrnau tocio, trywel)
  • Menig

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus i’ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy’n mesur pum metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o blanhigion, llwyni a bylbiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Cysylltu ag aelod o’n tîm