Tyfu eich bwyd eich hun!

Gallwch greu gardd fach yn llond o goed a llwyni a fydd yn darparu ffrwythau a pherlysiau i’ch cymuned leol eu tyfu, eu cynaeafu a’u mwynhau.

Byddwn yn rhoi’r holl ddeunyddiau, yr offer a’r canllawiau sydd eu hangen arnoch i ‘dyfu eich hun’. Bydd hyd yn oed rhywfaint o gymorth swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus ar gael i’ch helpu chi i osod eich gardd newydd.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • Blodau bwytadwy
 • Planhigion mefus
 • Llwyn sydd yn dwyn ffrwyth mewn pot
 • Planhigion dringo
 • Bocsys cynefin
 • Gwely uchel, compost a delltwaith
 • Basgedi crog
 • Menig
 • Offer llaw
 • Can dŵr
 • Llawlyfrau

Gwybodaeth bwysig

Mae angen man sy’n mesur 40 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed, llwyni a pherlysiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein cwestiynau cyffredin cyn gwneud cais. Mae’n bwysig iawn eich bod yn deall pa wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen cyn i chi ddechrau eich cais. Dyma’r ffordd orau o gynyddu eich siawns o fod yn llwyddiannus a chael gafael ar Becyn Cychwynnol Gardd Tyfu Bwyd.

Angen cymorth gyda’ch cais?

Mae gennym dri cydlynydd rhanbarthol wrth law i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Anfonwch ebost atynt.

Cysylltwch â’r tîm

A oes gennych le ar gyfer gardd fwy?

Gwnewch gais am ein Pecyn Datblygu – trawsnewidiad ar raddfa fwy er budd y gymuned gyfan.

Canfod mwy