Tyfu eich bwyd eich hun!

Gallwch greu gardd fach yn llond o goed a llwyni a fydd yn darparu ffrwythau a pherlysiau i’ch cymuned leol eu tyfu, eu cynaeafu a’u mwynhau.

Byddwn yn eich cyflenwi â’r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i ‘dyfu eich bwyd eich hun’.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

  • 30 blodau bwytadwy
  • 12 planhigion mefus
  • Pedwar llwyn sydd yn dwyn ffrwyth mewn pot
  • Tri bocs cynefin
  • Gwelyau uchel a delltwaith
  • Menig
  • Offer llaw (fforch, rhaw, sisyrnau tocio, trywel)
  • Can dŵr
  • Llyfrau garddio a bywyd gwyllt

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus i’ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy’n mesur 40 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed, llwyni a pherlysiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru