Tyfu eich bwyd eich hun!

Gallwch greu gardd fach yn llond o goed a llwyni a fydd yn darparu ffrwythau a pherlysiau i’ch cymuned leol eu tyfu, eu cynaeafu a’u mwynhau.

Byddwn yn eich cyflenwi â’r holl ddeunyddiau, offer a chanllawiau sydd eu hangen arnoch i ‘dyfu eich bwyd eich hun’.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

  • Pum coeden ffrwythau
  • Deg llwyn ffrwythau meddal
  • Deg planhigyn peillio a pherlysiau
  • Llawlyfr coed ffrwythau
  • Compost heb fawn
  • Menig
  • Offer llaw (fforch, rhaw, sisyrnau tocio, trywel)
  • Hadau blodau gwyllt yn cynnwys 24 rhywogaeth frodorol y DU sy'n llawn neithdar

Byddwch hyd yn oed yn gallu manteisio ar rywfaint o gymorth gan swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus i’ch helpu i osod eich gardd newydd.

Mae angen man sy’n mesur 40 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed, llwyni a pherlysiau sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein. Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Yna mewngofnodwch, dewiswch eich pecyn dewisol, a chwblhewch y chwe cham. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau eich cais mewn un ymgais – gallwch gadw’r hyn yr ydych wedi ei wneud a dychwelyd ato yn nes ymlaen. Neu, gallwch lenwi fersiwn Word o’r ffurflen o hyd a’i chyflwyno i’r un cyfeiriad ebost – lawrlwythwch y fersiwn Word yma.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn llenwi’r ffurflen, rydym yma i helpu. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//