A A A

Yn cyflwyno ein gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur fwyaf erioed

Newydd sbon ar gyfer 2024! Yn cyflwyno’r Pecyn Enfawr, ein gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur fwyaf erioed.

Mae ein Pecynnau Enfawr wedi eu cynllunio ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd ag ardal enfawr o ofod gwag wedi ei esgeuluso (tua maint dau gwrt tennis a hanner yn fras) i’w drawsnewid yn ardd gymunedol sy’n fynnu, gyda pherllan, ardal tyfu bwyd a phwll.

Bydd swyddog wedi ei neilltuo gan Cadwch Gymru’n Daclus yn eich helpu i gynllunio a chreu eich gardd ‘enfawr’, ond mae’n rhaid i chi ymrwymo i ofalu amdani am flynyddoedd i ddod.

Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel o arbenigwyr a bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau â chyfranogiad cryf yn y gymuned, y rhai sydd mewn trefi, dinasoedd, ardaloedd difreintiedig a mannau heb lawer o le na mynediad at natur.

Dim ond nifer fach o Becynnau Enfawr sydd ar gael. Os oes gennych le, uchelgais ac ymrwymiad i achub ar y cyfle hwn, gwnewch gais heddiw. 

Newyddion gwych! Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Pecynnau Mawr wedi’i ymestyn i 6 Mehefin 2024.

Bydd y pecyn yn cynnwys

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • Chwe gwely uchel
 • Gwely perlysiau
 • Planhigion perlysiau
 • Hadau llysiau
 • 15 o goed ffrwythau
 • 200 o goed ifanc
 • Bylbiau
 • Planhigion blodau gwyllt cynhenid
 • Tyweirch blodau gwyllt
 • Planhigion Pwll bywyd gwyllt gyda phlanhigion dyfrol cynhenid
 • Un mainc bicnic
 • Llyfrau ac adnoddau
 • Llwyni ffrwythau
 • Planhigion mefus
 • Blychau cynefin
 • Sied
 • Twnnel polythen
 • Ffrâm oer
 • Compostiwr
 • Offer
 • Dwy fainc safonol
 • Casgen/cynhwysydd dŵr

Gwybodaeth bwysig

Mae isafswm yr ardal sydd ei hangen ar gyfer Pecyn Enfawr yn agos at 700 metr sgwâr.

Ddim yn siŵr a yw eich safle’n ddigon mawr? Gall y Canfyddwr Cyfeirnod Grid fod yn offeryn defnyddiol. Mae’n eich galluogi i ddod o hyd i’ch lleoliad a thynnu llun polygon, gan roi’r ardal mewn metrau sgwâr i chi. Cliciwch yma i fynd i’r Canfyddwr Cyfeirnod Grid (safle allanol)

Bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion a gyflenwir yn dibynnu ar y tymor ac argaeledd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein cwestiynau cyffredin cyn gwneud cais. Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr iawn, felly mae’n hanfodol eich bod yn deall y gofod a’r ymrwymiad sydd ei angen. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn gwybod pa wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnoch cyn i chi ddechrau eich cais. Dyma’r ffordd orau o roi hwb i’ch cyfle o fod yn llwyddiannus a chael gafael ar Becyn Enfawr

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 15 Mai 2024.

Angen cymorth gyda’ch cais?

Mae gennym dri cydlynydd rhanbarthol wrth law i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Anfonwch ebost atynt.

Cysylltwch â’r tîm

Dim lle ar gyfer Pecyn Enfawr?

Mae ein Pecynnau Datblygu yn dal yn brosiectau mawr, ond dim ond yn 215-240 metr sgwâr (ychydig yn llai na maint un cwrt tennis).

Canfod mwy