A A A

Cwestiynau Cyffredinol Pecynnau Enfawr

Mae ein Pecynnau Enfawr wedi eu cynllunio ar gyfer grwpiau a sefydliadau sydd yn barod i dderbyn prosiect gardd gymunedol uchelgeisiol sydd â gofod gwag enfawr ar gael i’w drawsnewid.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno’ch cais

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno'ch cais

Bydd pob pecyn wedi’i baratoi ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn POB UN o’r eitemau a restrir isod.

Bydd eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru’n Daclus yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen gyflawni gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn cyflenwadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Gallai cynnwys pecynnau newid.

Darllenwch ymlaen am ein gofynion hanfodol eraill.

Eitemau Pecynnau EnfawrManylion dosbarthu
60 metr sgwâr o laswellt blodau gwyllt a gorffenwrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
15x coed ffrwythau, clymau, powdr Rootgrow, matiau tomwelltSach mwy gyda chludwr
Planhigion dringo mewn potiauBlychau mwy gyda chludwr
Llwyni ffrwythau mewn potiauBlychau mwy gyda chludwr
Planhigion plwg blodau gwylltBlychau mwy gyda chludwr
Bylbiau cynhenidBlychau mwy gyda chludwr
Planhigion llysiau plwg tymhorolEitemau mewn bocsys gyda chludwr
Bin compost pren3x blychau mwy gyda chludwr
LlawlyfrauPost
Casgliad o hadau llysiauPost
Bocsys cynefinBlychau mwy gyda chludwr
Twnnel polythen 3m x 6mEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Storfa offer metel 1.5m x 2.1m gyda chlo tri phwyntEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Mainc a bwrdd picnicEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Compost di-fawn3x blychau mwy gyda chludwr
Pilen chwynEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Berfa, rhaca, rhawiau, rhaw, secateurs, gwellaif, tryweli, llif tocio, plannwr bylbiau, can dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
15x menig garddio Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Delltwaith a physt delltwaithEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Cynhwysydd dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Bag mawr o agregauEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Leinin pwllEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
54x drawstiau prenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
18x sach o uwchbriddEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Sach o risgl addurnolEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth