A A A

Cwestiynau Cyffredinol Perllan Ysgol

Gwella tir eich ysgol a chreu lle ar gyfer dysgu yn yr awyr agored sy’n llawn coed brodorol, bylbiau a blychau cynefin.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Oherwydd y gwyliau ysgol a’r tymor plannu coed, y dyddiad cau ar gyfer Pecynnau Perllan Ysgol eleni yw 12 Gorffennaf 2024. 

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno'ch cais

Mae pob pecyn wedi ei bennu ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn yr HOLL eitemau sydd wedi eu rhestru isod. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o le i roi a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn gwneud cais.

Bydd ein tîm yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen ddosbarthu gyda chi, ond bydd angen eich bod ar gael i dderbyn yr holl eitemau isod yn unol â’r hyn a gytunwyd.

Eitemau perllan ysgolManylion dosbarthu
15x coeden yn cynnwys pyst a gwarchodwyr coed weirenCludwr
320x bylbiau cynhenidPost
Blychau cynefinoeddCludwr blychau mawr
Mainc bicnicPaled
Detholiad o offer a menig i ddiwallu anghenion yr ysgolA selection of tools and gloves to meet the needs of the schoolCludwr blychau mawr
Casgen ddŵrCludwr
Llyfr gwybodaethPost
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau