A A A

Rydym yn falch o fod wedi plannu’r Coedwigoedd Bychain cyntaf yng Nghymru!

Beth yw Coedwig Fechan?

Cwestiwn da!  Mae Coedwig Fechan yn goetir cynhenid, trwychus tua maint cwrt tennis – mae pob un yn cynnwys tua 1,000 o goed.  Y syniad yw atgynhyrchu coetir naturiol, gan ddefnyddio 25 coeden gynhenid wahanol.

Plannwyd y chewch Coedwig Fechan cyntaf yng Nghymru ym mis Chwefror 2021.

Mwy am Tiny Forest

Pam y mae Coedwigoedd Bychain yn bwysig?
Ble mae’r Coedwigoedd Bychain yng Nghymru?
Pwy sydd yn gysylltiedig?

Beth nesaf?

Nawr bod y Coedwigoedd Bychain cyntaf wedi cael eu plannu, ein gobaith yw ymestyn y cynllun i drefi a dinasoedd eraill.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol #TinyForestWales / #YGoedwigFechan

Os hoffech ganfod mwy am Goedwigoedd Bychain yng Nghymru, cysylltwch â’r tîm. Ebost nature@keepwalestidy.cymru