Mae’n syml...

Mae coedwrych yn ffurfio rhan hanfodol o’n tirwedd, ond maent mewn perygl o gael eu hesgeuluso, eu niweidio a’u codi.  Rydym yn gweithredu i atal y dirywiad hwn. 

Ers 2017, rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Coed Cadw ar brosiect Y Goedwig Hir.  Gyda’n gilydd, rydym wedi dod â chymunedau a pherchnogion tir ynghyd i arolygu, creu ac adfer coedwrych.

Ein heffaith 2017-2021

  • 119,711 o goed wedi eu plannu fel gwrychoedd newydd
  • 34,628 o fetrau o goedwrych wedi eu gwella
  • Pedair planhigfa goed gymunedol wedi eu sefydlu  
  • 3,000+ o wirfoddolwyr wedi neilltuo 13,000 o oriau yn gofalu am goedwrych 
  • 1,000 o wirfoddolwyr a 100 o berchnogion tir wedi eu hyfforddi
  • 48,000m o goedwrych wedi eu harolygu

Ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Dysgu popeth am goedwrych

Helpwch ni i arolygu coedwrych Cymru

Lawrlwythwch ap Y Goedwig Hir i’n helpu i gasglu gwybodaeth hanfodol am gyflwr a gwneuthuriad coedwrych yng Nghymru o ran rhywogaeth.

Mae cynnal arolwg coedwrych yn gyflym ac yn hawdd, diolch i’n canllaw adnabod rhywogaethau defnyddiol.  Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei weld a ble yr ydych yn ei weld.  Gall yr ap gael ei ddefnyddio ym mhob cwr o Gymru – hyd yn oed os nad oes signal ffôn symudol.

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim!

Mwy o fentrau

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae pecynnau gardd am ddim yn dal ar gael i grwpiau a mudiadau cymunedol

Gwneud cais nawr
Caru Cymru

Dangoswch eich cariad at Gymru. Ymunwch â'r mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Dysgu mwy
Blue Flag at Llangranog
Gwobrau

Rydym yn helpu i osod safonau uchel ar gyfer parciau, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru.

Dysgu mwy

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth