Pwy all wneud cais am wobr 'Goriad Gwyrdd?

Gwestai

Mae effeithiau cadarnhaol twristiaeth gyfrifol o fudd mawr i’r amgylchedd. Gall pob gwesty gymryd camau bach i leihau eu heffaith amgylcheddol. Mae gwestai sydd wedi cael y Goriad Gwyrdd wedi ymrwymo i greu newid amgylcheddol cadarnhaol.

Meini Prawf Asesu Gwestai
Llety bach (tai llety, gwely a brecwast, gwestai bach)

Yn dilyn galw ar raddfa ryngwladol, mae Goriad Gwyrdd yn ddiweddar wedi datblygu cyfle i lety llai (gyda llai na 15 ystafell wely) gael effaith ar gynaliadwyedd amgylcheddol byd-eang. Os ydych yn dy llety, yn eco-gaban neu’n wely a brecwast, dyma eich cyfle i ychwanegu eich cyfraniad i dwristiaeth gyfrifol.

Meini Prawf Asesu Llety Bach
Gwersyllfeydd

Mae gwersyllfeydd yn rhan fawr o’r diwydiant hamdden a rheolaeth amgylcheddol yng Nghymru. Mae gwersyllfeydd Goriad Gwyrdd yn rhoi cyfle i rannu eu polisïau amgylcheddol a’u nodweddion gwyrdd gyda gwesteion ac ymwelwyr.

Meini Prawf Asesu Gwersyllfeydd
Bwytai

Yn ddiweddar, mae Goriad Gwyrdd wedi datblygu meini prawf wedi eu hanelu’n benodol at y diwydiant bwytai gyda ffocws ar addysg a chynnyrch wedi ei darddu’n lleol. Mae’r Goriad Gwyrdd ar gyfer bwytai yn dathlu ac yn hyrwyddo sefydliadau sydd yn gwneud newidiadau tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Meini Prawf Asesu Bwytai
Atyniadau

Fel rhan o’r diwydiant hamdden sydd ar gynnydd, mae gan atyniadau hamdden rôl i’w chwarae yn cyflwyno ymagwedd fwy cynaliadwy tuag at reolaeth amgylcheddol. Mae gwobr Goriad Gwyrdd yn galluogi atyniadau i ddathlu eu cyflawniadau amgylcheddol ac ymrwymo i ddyfodol cynaliadwy.

Meini Prawf Asesu Atyniadau
Canolfannau cynadledda

Mewn ymateb i’r nifer gynyddol o fusnesau sydd eisiau gweithio gyda lleoliadau amgylcheddol ymwybodol sydd yn cael eu rhedeg yn gynaliadwy, mae Goriad Gwyrdd wedi creu achrediad ar gyfer lleoliadau cynadledda.

Meini Prawf Asesu Canolfannau Cynadledda

Beth yw'r manteision?

Cymerwch gip ar ein hastudiaethau achos i weld pam bod busnesau eraill wedi mynd amdani.

Rhagor o wybodaeth
Man camping in the mountains

Sut mae gwneud cais

Proses cam wrth gam syml i wneud cais am 'Goriad Gwyrdd.

Gwneud cais nawr
Friends chatting in Green Key cafe

Cysylltwch am ragor o wybodaeth