Darllenwch ein hastudiaethau achos

Rydyn ni’n deall bod buddsoddi amser ac arian yn y Goriad Gwyrdd yn benderfyniad mawr.

Y ffordd orau o ddeall pam y mae busnesau twristiaeth ar draws Cymru’n ymuno â’r rhaglen yw i glywed gan y safleoedd sydd wedi cael gwobr Goriad Gwyrdd eu hunain.

Carew Castle
Castell a Melin Lanw Caeriw

"Er ein bod eisioes yn gweithio’n galed ’i wneud y peth iawm’, mae dilyn y meini prawf wedi canolbwyntio ein hymdrechion ac wedi rhoi ffranwaith i ni weithio ato."

Dallen mwy
Oriel y Parc
Oriel y Parc

"Fel canolfan ymwelwyr y Parc Genedlaethol mae’n bwysig i ni sicrhau ein bod yn ymddwyn fel ‘model rol’ i erail ac i geisio i arwain y ffordd o ran cyfrifoldeb amgylcheddol."

Darllen mwy
Bluestone Resorts Ltd

Mae Bluestone wedi ymrwymo i gynaliadwyedd ers i’r ganolfan agor gyntaf yn 2008, ond gwnaeth welliannau neilltuol ar draws y safle i fodloni safonau Goriad Gwyrdd.

Read more
Bluestone Brewing Company

Mae Bluestone Brewing Company wedi cael ei gydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd gan mai canolfan ymwelwyr yw'r cyntaf yn y byd i ennill y wobr y 'Goriad Gwyrdd.

Darllen mwy

Sut i wneud cais

Proses cam wrth gam syml i wneud cais am ‘Goriad Gwyrdd.

Ymgeisiwch rwan

Safleoedd ‘Goriad Gwyrdd

Darganfyddwch busnesau achrededig ‘Goriad Gwyrdd ar draws Cymru.

Rhagor o wybodaeth
Green Key hotel