Proses cam wrth gam syml i wneud cais am Goriad Gwyrdd.

Step 1:

Cofrestru a thalu

(nid yw’n cymryd mwy nag awr)

Step 2:

Creu enw mewngofnodi

Step 3:

Creu safle

Step 4:

Cwblhau gwybodaeth safle a manylion cyswllt

Step 5:

Cwblhau ymarfer blychau ticio

Step 6:

Lanlwytho dogfennau ategol

Step 7:

Gwneud taliad

Step 8:

Cyflwyno

Step 9:

Bydd asesydd gwobrau lleol yn ymweld â’ch safle

(nid yw’n cymryd mwy nag awr)

Step 10:

Bydd asesiadau llwyddiannus yn cael eu hanfon ymlaen at Reithgor Cenedlaethol

Step 11:

Goriad Gwyrdd yn cael ei Wobrwyo

Beth yw’r buddion?

Darganfyddwch beth mae’r ‘Goriad Gwyrdd yn ei olygu i fusnesau yng Nghymru.

Darllen mwy

Pwy all wneud cais?

Canfod pwy sy’n gymwys i wneud cais am achrediad Goriad Gwyrdd.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//