Proses cam wrth gam syml i wneud cais am wobr Goriad Gwyrdd

Step 1:

Cofrestrwch eich manylion

(trwy ebostio greenkey@keepwalestidy.cymru)

Step 2:

Bydd un o’n cydlynwyr mewn cysylltiad

Step 3:

Cwblhewch y wybodaeth am y safle

Step 4:

Cwblhewch y wybodaeth am y safle

Step 5:

Casglwch ddogfennau ategol a thystiolaeth ynghyd

Step 6:

Gwnewch daliad

Step 7:

Cyflwynwch eich cais

Step 8:

Bydd asesydd lleol y wobr yn ymweld â’ch safle

Step 9:

Anfonir adroddiad asesu at ein rheithgor annibynnol cenedlaethol

Step 10:

Goriad Gwyrdd yn cael ei wobrwyo!

Step 11:

Dathlwch eich llwyddiant

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

Diddordeb yn ymuno â Goriad Gwyrdd? Gallwch gofrestru eich diddordeb trwy ebostio’r tîm yn greenkey@keepwalestidy.cymru. Byddant mewn cysylltiad i fynd â chi trwy’r ffurflen gais sydd yn cynnwys agweddau amrywiol ar eich busnes; o ynni, gwastraff a dŵr, i gyfranogiad gwesteion a staff.

Beth yw’r buddion?

Darganfyddwch beth mae’r ‘Goriad Gwyrdd yn ei olygu i fusnesau yng Nghymru.

Darllen mwy

Pwy all wneud cais?

Canfod pwy sy’n gymwys i wneud cais am achrediad Goriad Gwyrdd.

Rhagor o wybodaeth