A A A

Mae Gwobrau Arfordir Gwyrdd yn cydnabod y traethau garw, hardd, heb eu cyffwrdd sydd yn rhan fawr o’n harfordir.

Efallai nad oes ganddynt gyfleusterau canolfannau glan môr mwy traddodiadol, ond mae gan draethau Gwobr Arfordir Gwyrdd ansawdd dŵr rhagorol a maent yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol uchel.

Gwobrau eraill

Cyn cychwyn eich cais, mae’n bwysig sefydlu pa ddyfarniad sy’n iawn i’ch safle

Blue Flag at Llangranog
Y Faner Las

Mae’r Faner Las yn wobr amgylcheddol eiconig y mae miliynau o bobl ar draws y byd yn ymddiried ynddi.

Darllen mwy
Gwobr Glan Môr

Caiff y Wobr Glan Môr ei chynnal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon

Darllen mwy

Ein Arfordir

Dewch o hyd i draeth neu marina agos sydd wedi ennill gwobr.

Cysylltwch â ni i wybod mwy: