Cwestiynau a meini prawf cyffredin

Cyn dechrau eich cais, mae’n bwysig sefydlu pa wobr sydd yn iawn i’ch safle chi.

Ar gyfer pob gwobr, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr meini prawf yn llawn.

Y Faner LasGwobr Glan MôrGwobr Arfordir Glas
Dosbarthiad Ansawdd Dŵr RhagorolDigonol Rhagorol neu gyfwerth os nad yw’r safle yn un dŵr ymdrochi dynodedig
Traeth glân OesOesOes
Asesiad risgOesOesOes
DiogelwchCymorth cyntaf neu mesurau eraill fel y nodwyd yn asesiad risg y safle Cymorth cyntaf neu mesurau eraill fel y nodwyd yn asesiad risg y safle Yn unol ag asesiad risg y safle
Cyfyngiadau cŵn OesMae’n rhaid i gŵn fod ar dennyn Nac oes, oni bai bod cyfyngiadau yn eu lle
Gweithgareddau addysg amgylcheddol OesNac oesNa, fodd bynnag, dylid hyrwyddo gweithgareddau lleol
ParcioOesOesOes
Bwrdd gwybodaeth fanwlOesOesGwybodaeth sylfaenol yn ofynnol
Cyfleusterau toiled OesOesNac oes
Biniau sbwriel ac ailgylchu OesOesOes, oni bai bod cynllun amgen yn ei le a bod gwybodaeth amdano ar gael i ymwelwyr
Gwarchodaeth gymunedol AnogirNac oes Oes
Beth yw’r buddion?
Pryd alla i wneud cais?
Sut mae’r broses o wneud cais yn gweithio?
Beth yw’r gost?
Adnoddau defnyddiol
Nodyn pwysig

Cysylltwch â ni i wybod mwy: