A A A

Mae’r Faner Las yn wobr amgylcheddol eiconig y mae miliynau o bobl ar draws y byd yn ymddiried ynddi.

Ers ei lansio ym 1987, mae’r Faner Las wedi trawsnewid ansawdd, glanweithdra, diogelwch a gwasanaethau dŵr.  Mae bellach yn nodi’r traethau, y marinas a’r cwmnïau teithiau cychod cynaliadwy gorau mewn bron 50 o wledydd. 

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod gan Gymru fwy o draethau’r Faner Las fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU.

Gwobrau eraill

Cyn cychwyn eich cais, mae’n bwysig sefydlu pa ddyfarniad sy’n iawn i’ch safle

Gwobr Arfordir Glas

Gan gydnabod y traethau hynny sy’n ‘drysorau cudd’ - y traethau hardd, garw, heb eu cyffwrdd ar hyd arfordir Cymru

Darllen mwy
Gwobr Glan Môr

Caiff y Wobr Glan Môr ei chynnal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon

Darllen mwy

Ein Arfordir

Cysylltwch â ni i wybod mwy: