A A A

Pethau i’w gwneud

Yn ystod y tymor ymdrochi (hynny yw o fis Mai i fis Medi), mae ein traethau, marinas a’n cwmnïau teithiau cychod sydd wedi ennill gwobrau yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau hwyliog, am ddim i ymwelwyr a chymunedau arfordirol.

Efallai y cewch gyfle i ddysgu am ecosystemau morol gwerthfawr, archwilio llwybrau natur newydd, helpu i fonitro llygredd plastig, neu dorchi llewys a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd glanhau traethau a phrosiectau adfer.

Pethau pwysig i’w cofio wrth ymweld â’n harfordir sydd wedi ennill gwobrau

Creu straeon nid sbwriel
Cŵn
Diogelwch
Mynediad i’r anabl

Gofalu am ein harfordir

Rydym wrth ein bodd gyda’n traethau ac mae’n siŵr eich bod chi hefyd.

Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr.  Felly, beth am gynnal #ymgyrchglanhautraeth2funud y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r arfordir?

Neu, ymunwch â mudiad #CaruCymru – ein menter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff. . . 

Hybiau Codi Sbwriel

Awyddus i lanhau eich traeth lleol? Ewch i Hybiau Codi Sbwriel Caru Cymru a’i fenthyg AM DDIM!

Dod o hyd i Hwb lleol
Ymuno â grŵp cymunedol

Rydym eisiau cysylltu gwirfoddolwyr brwdfrydig â grwpiau cymunedol yn eu hardal nhw.

Dysgu mwy
Sefydlu grŵp cymunedol

Eisiau cynnal digwyddiadau glanhau rheolaidd gyda’ch ffrindiau neu gymdogion? Gallwn ni helpu!

Dysgu mwy
Ymunwch â’n byddin o Arwyr

Mae gan ein Arwyr Sbwriel i gyd un peth yn gyffredin – maent yn angerddol am eu cymuned ac eisiau gwneud gwahaniaeth.

Dysgu mwy

Cysylltwch am ragor o wybodaeth