Ar gyfer lleoedd a reolir gan y gymuned

Gwobr Gymunedol y Faner Werdd yw’r meincnod ar gyfer parciau a mannau gwyrdd a gaiff eu rheoli gan wirfoddolwyr.  Ble bynnag y byddwch yn gweld y Faner Werdd, gallwch fod yn siŵr eich bod yn ymweld â lleoliad eithriadol o’r safon uchaf posib.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lucy Prisk neu 07469 118876.

Cwestiynau cyffredin:

Pwy all ymgeisio?
Am ddim i ymgeisio – ydi hyn yn wir?
Beth yw’r manteision?
Pryd y mae ceisiadau yn agor a chau?
Sut bydd fy nghais yn cael ei asesu?
Sut i wneud cais?

Barod i ymgeisio?

Mae gwneud cais am y wobr yn broses hawdd ac yn rhad am ddim!

Gwnewch gais

Dysgu am Gwobr y Faner Werdd

Ydych chi yn aelod o staff sy’n rheoli parc neud fan gwyrdd? Darganfyddwch fwy am Wobr y Faner Werdd. Marc ansawdd rhyngwladol parc neu fan gwyrdd.

Dysgu mwy

Cysylltwch â ni i wybod mwy: