Green Flag Award
A A A

Y meincnod ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt

Ble bynnag y byddwch yn gweld y Faner Werdd, gallwch fod yn siŵr eich bod yn ymweld â lleoliad eithriadol o’r safon uchaf posib.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lucy Prisk neu 07469 118876.

Ydych safle chi yn cael ei reoli gan wirfoddolwyr? Darganfyddwch fwy am Wobr Gymunedol y Faner Werdd.

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r manteision?
Beth yw'r gost i ymgeisio?
Pwy all ymgeisio?
Pryd y mae ceisiadau yn agor a chau?
Sut bydd fy nghais yn cael ei asesu?
Sut i wneud cais?
A oes unrhyw wobrau ychwanegol y gallai fy safle i wneud cais amdanynt?

Barod i ymgeisio?

Applying is easy. Just register your park and upload your management plan.

Ymgeisiwch rwan

Gwobr Gymunedol y Faner Werdd

A ydych eich safle wedi ei redeg gan wirfoddolwyr? Cymerwch olwg ar ein Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Dysgu mwy

Cysylltwch â ni i wybod mwy: