Bywyd o dan y dŵr – i Ysgolion Uwchradd #ArFrigyDon

19/11/2021 - 07/12/2021

Ar-lein

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd am awr yr wythnos dros gyfnod o bum wythnos i archwilio ein cefnforoedd anhygoel, y bywyd sy’n byw yno a dysgu pa mor hanfodol yr ydynt i fywyd ar y ddaear.

Ar ôl treialu’r hyfforddiant yn nhymor yr haf, rydym wedi ei wella ar gyfer yr hydref. Bydd y sesiynau rhyngweithiol ac ysgogol yn edrych ar bwysigrwydd y cefnforoedd a’r prif fygythiadau sy’n eu hwynebu. Byddwn hefyd yn edrych ar yr hyn sy’n cael ei wneud i frwydro yn erbyn yr heriau hyn a sut  y gallem i gyd chwarae rhan a #BeTheWave. Mae gweithgareddau a chysylltiadau ar draws y Meysydd Dysgu, felly byddem yn annog bob athro pwnc i gymryd rhan.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//