A A A

Bywyd o dan y dŵr – i Ysgolion Uwchradd #ArFrigyDon

19/11/2021 - 07/12/2021

Ar-lein

Bydd yr hyfforddiant Ar Frig y Don yn rhedeg am awr yr wythnos am 5 wythnos gan ddechrau ar 14/06/22 am 3.30pm.

Bydd y sesiynau rhyngweithiol ac ysgogol yn edrych ar bwysigrwydd y cefnforoedd a’r prif fygythiadau sy’n eu hwynebu. Byddwn hefyd yn edrych ar yr hyn sy’n cael ei wneud i frwydro yn erbyn yr heriau hyn a sut  y gallem i gyd chwarae rhan a #BeTheWave. Mae gweithgareddau a chysylltiadau ar draws y Meysydd Dysgu, felly byddem yn annog bob athro pwnc i gymryd rhan.

Trosolwg y Sesiynau

Sesiwn 1

14/6/22

Cyflwyniad i’r Cefnfor

Pwysigrwydd gwasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystem y Cefnfor

Sesiwn 2

21/6/22

Materion yn ymwneud â’r Cefnfor

Newid Hinsawdd a Physgota Cynaliadwy

Sesiwn 3

28/6/22

Materion yn ymwneud â’r Cefnfor – Llygredd Morol

O’r Ffynonnell i’r Môr, Sbwriel Morol a Llygredd Plastig

Sesiwn 4

5/7/22

Materion yn ymwneud â’r Cefnfor – Llygredd Morol

Microffibrau, Llygredd Anweladwy, Stopio’r Bloc

Sesiwn 5

12/7/22

Camau Gweithredu a defnyddio’r syniadau a chynlluniau yn y pecyn adnoddau #ArFrigYDon

Life Below Water

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau