A A A

Cefnogaeth Adnewydd’r Wobr Blatinwm

12/10/2022 - 10/11/2022

Ar-lein

Cynigir y sesiwn hwyrnos yma i holl Gydlynwyr Eco o ysgolion sydd eisoes wedi ennill gwobr Platinwm Eco-Sgolion. Bydd y sesiwn yn cynnig cefnogaeth a/neu sicrwydd ynghylch y broses flynyddol o adnewyddu’r wobr Platinwm. Sylwch, os ydych yn gydlynydd Eco-Sgolion newydd ac nad ydych yn gyfarwydd â sut mae’r rhaglen yn gweithio, dylech fynychu’r hyfforddiant Cydlynydd Newydd sydd hefyd ar gael.

Bydd sesiynau ar gael drwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

Cefnogaeth Adnewydd'r Wobr Blatinwm

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau