A A A

Creu Incwm ar gyfer Grwpiau Cymunedol

31/01/2024 @ 17:00 - 18:15

Ar-lein

Mae sawl ffordd o ariannu grŵp cymunedol. Os byddwch yn chwilio ar-lein, gall y syniadau a’r cyfleoddd eich llethu.

Bwriad y weminar hon sydd am ddim yw dod â chyngor ac adnoddau hanfodol ynghyd a rhoi ysbrydoliaeth i grwpiau cymunedol sydd eisiau rhoi hwb i’w hymdrechion codi arian.

Bydd Cynghrair FAN a Grŵp Afonydd Caerdydd yn ymuno â ni a byddant yn sôn am y ffyrdd llwyddiannus y maent wedi creu incwm trwy eu gweithgareddau. Byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau, rhannu eich profiadau eich hunain, a chlywed yr holl newyddion diweddaraf gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Cynhelir y sesiwn ar-lein, wedi ei chyflwyno yn Saesneg, rhwng 17.00 a 18.15 ar ddydd Mercher 31 Ionawr.

Archebwch le trwy lenwi’r ffurflen gofrestru isod. Byddwch wedyn yn cael ebost cadarnhau gyda dolen i’r weminar. Edrychwch yn eich ffolderi sothach neu sbam os nad ydych wedi derbyn hwn. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch a’r tîm. Ebostiwch jake.castle@keepwalestidy.cymru  

Dyma’r gyntaf mewn cyfres o weminarau a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer grwpiau cymunedol amgylcheddol yng Nghymru. Rydym eisiau eich cefnogi i gynnal gweithgareddau yn ddiogel ac yn gynaliadwy; ac rydym eisiau eich helpu i ddathlu’r hyn yr ydych yn ei wneud, fel eich bod yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gael yn ein Hyb Cymorth Gwirfoddolwyr.