A A A

Cyfri’r Dyddiau cyn Gwylio Adar yr Ardd

17/01/2024 @ 17:00 - 18:00

Ar-lein

Ymunwch â ni am weminar unigryw a dysgu am Wylio Adar yr Ardd, arolwg bywyd gwyllt yr ardd mwya’r byd.

Bydd siaradwr gwadd arbennig, Angela Munn, Rheolwr Prosiect Gwylio Adar yr Ardd, yn sôn am y ffordd y mae’r digwyddiad gwyddor dinasyddion blynyddol wedi datblygu dros y 45 mlynedd diwethaf. Bydd yn dangos i ni sut i gymryd rhan yn yr arolwg eleni (rhwng 26 a 28 Ionawr) a sut mae ein hoff adar yn yr ardd yn dod ymlaen.

Cynhelir y sesiwn ar-lein rhwng 17.00 a 18.00 ar ddydd Mercher 17 Ionawr.

Archebwch eich lle trwy lenwi ein ffurflen gofrestru isod. Byddwch yn cael cadarnhad ar e-bost gyda dolen i’r weminar. Chwiliwch yn eich ffolderi sothach neu spam os nad ydych wedi derbyn hwn. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch â’r tîm. E-bostiwch nature@keepwalestidy.cymru

Gobeithio y gallwch ddod a chymryd rhan yn arolwg Gwylio Adar yr Ardd 2024. Gyda’n gilydd, dewch i ni wneud i hyn gyfrif!