Cysylltu â’r cwricwlwm a chyflawni dull ysgol gyfan- Hydref

Ar-lein

Mae’r sesiwn hyfforddi rithwir awr a hanner o hyd hon wedi’i thargedu at gydlynwyr sy’n deall y rhaglen yn barod ond efallai y maent yn ei chael hi’n anodd cyflawni dull ysgol gyfan.

Byddwn yn edrych ar rai ffyrdd o ddod â’r broses graidd Eco-Sgolion i’r ystafell ddosbarth ac adrannau fel y  gall yr holl ddisgyblion (a staff) gymryd rhan mewn dull gweithredol o fod yn ddinasyddion moesegol gwybodus.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys trafodaethau, rhannu arfer da a chefnogaeth i helpu i gyflawni dull ysgol gyfan well. Bydd sesiynau ar gyfer ysgolion cynradd yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal ac ar gyfer addysgwyr uwchradd.

Mae'r sesiwn ar 07 Rhagfyr 2022 ar gyfer addysgwyr uwchradd yn unig.

Linking to the curriculum - AutumnCysylltu â’r cwricwlwm - Hydref

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau