Digwyddiad galnhau Torfaen: Gwanwyn Glân Cymru

02/04/2022 @ 10:00 - 14:00

o 30 tocynnau ar gael

Ymunwch â ni i lanhau’r Ceunant Prydeinig yn Torfaen!

Lleoliad cwrdd: Maes Parcio gyferbyn â’r Globe Inn, Commercial Road, Talywain, NP47JH

Cyfarfod am 10.00 a gorffen am 14.00

Bydd y glanhau hwn yn digwydd ar dir garw, anwastad. Oherwydd y mannau gweithio ar oledd, gwisgwch esgidiau blaen dur neu esgidiau sy’n gwisgo’n galed. Cynghorir hefyd ddillad addas i’r tywydd megis; dillad gwrth-ddŵr a haenog.

Bydd y Gwasanaethau Prawf hefyd yn bresennol.

Mae’n rhaid i bob cyfranogwr gofrestru ar gyfer y digwyddiad isod. Byddwch yn cael ebost cadarnhau unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad. Dewch â’r ebost cadarnhau yma gyda chi ar ddiwrnod y digwyddiad. Bydd niferoedd y tocynnau yn gyfyngedig yn ôl y digwyddiad.

Fe welwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i wybodaeth y digwyddiad. Bydd hyn o gymorth i chi ddod o hyd i’r man cyfarfod ar gyfer y digwyddiad glanhau. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair.

Wrth gofrestru ar gyfer digwyddiad Gwanwyn Glân Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus sydd ar gael yma: https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/spring-clean-cymru-2022/planning-your-clean-up/

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os nad ydych yn gallu mynychu bellach, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhoi eich lle i rywun arall.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad glanhau os ydych yn teimlo’n anhwylus neu os ydych wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Thom Board yn thomas.board@keepwalestidy.cymru neu yn springclean@keepwalestidy.cymru

 

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau