A A A

Digwyddiad glanhau arfordirol Sîr y Fflint: Gwanwyn Glân Cymru

03/04/2022 @ 10:30 - 12:30

Fel rhan o’n ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru, mae Clwb Rotari Sîr y Fflint yn cynnal sesiwn lanhau ar hyd yr arfordir gan ddechrau o orsaf y bad achub. Mae nhw’n galw ar godwyr sbwriel yn Sîr y Fflint i ymuno â’r ymgyrch lanhau.

Bydd angen i’r rhai sy’n cymryd rhan gwrdd ym maes parcio gorsaf y bad achub am 10.30, a dewch â phâr o fenig a diod gyda chi. ///chiefs.schematic.hang

Bydd yr holl offer sbwriel yn cael ei ddarparu ar gyfer gwirfoddolwyr.

Y gwanwyn hwn, rydyn ni’n galw arnoch chi i helpu i warchod yr amgylchedd gan fod hyd yn oed gweithredoedd bach ar garreg eich drws yn gwneud gwahaniaeth mawr. Dewch i ymuno â ni, mae croeso i bawb.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau