A A A

Digwyddiad glanhau Bae Cinmel: Gwanwyn Glân Cymru

03/04/2022 @ 15:00 - 16:00

Bae Cinmel

Yn galw ar holl bobl Bae Cinmel! Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad glanhau’r traeth.

Lefel ffitrwydd: heriol

Dewch i weld golygfeydd anhygoel, cymryd rhan yn ein hymgyrch Gwanwyn Glân Cymru a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar garreg eich drws.

Dewch i wneud gwahaniaeth mawr ar eich stepen drws a gadael y traeth yn edrych yn ddilychwin mewn pryd ar gyfer y Gwanwyn.

Mae Gwanwyn Glân Cymru hefyd yn rhan o Gwanwyn Glân Prydain Fawr eleni. Gofynnir i wirfoddolwyr wneud addewid ynghylch y bagiau y byddant yn eu casglu a’r munudau y byddant yn eu treulio yn glanhau eu hardal leol.

Darperir yr holl gyfarpar ar eich cyfer. Yr unig beth y mae angen i chi ddod gyda chi yw esgidiau addas, dillad cynnes, menig a gwên fawr.

Bydd y niferoedd yn gyfyngedig felly cofiwch gofrestru trwy wefan y Gymdeithas Cadwraeth Forol: MCS x Keep Wales Tidy Spring Clean | Marine Conservation Society (mcsuk.org)

Credyd llûn: MCS / Billy Barraclough