A A A

Digwyddiad glanhau glannau Canolfan Hamdden Pentwyn- Glanhau Moroedd Cymru

08/10/2022 @ 10:00 - 11:30

o 30 tocynnau ar gael

Ymunwch â ni i lanhau Canolfan Hamdden Pentwyn hyn ystod Glanhau Moroedd Cymru

Dyddiad: Dydd Llun Hydref 10 2022

Lleoliad: Canolfan Hamdden Pentwyn, Bryn Celyn Rd, Cardiff CF23 7EZ – ///plays.target.fines

I ddathlu Glanhau Moroedd Cymru, helpwch ni i lanhau Canolfan Hamdden Pentwyn mis Hydref hwn.

Mae’n rhaid i’r holl gyfranogwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad isod.  Byddwch yn derbyn ebost yn cadarnhau unwaith y byddwch chi wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad. Dewch â’r ebost cadarnhau gyda chi ar ddiwrnod y digwyddiad. Bydd nifer y tocynnau yn gyfyngedig yn ôl y digwyddiad.

Dewch â’ch offer codi sbwriel eich hun, neu gallwch fenthyg cyfarpar ar y diwrnod am y bydd popeth yn cael ei ddarparu. Bydd briff diogelwch ar ddechrau’r digwyddiad glanhau hefyd. Dewch â’ch menig garddio eich hun, esgidiau synhwyrol a gwisgwch ddillad sydd yn addas ar gyfer y tywydd.

Fe sylwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i’r wybodaeth am y digwyddiad. Bydd hyn o gymorth i chi ddod o hyd i’r union fan cyfarfod ar gyfer y digwyddiad glanhau. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair i mewn.

Wrth gofrestru ar gyfer digwyddiad Glanhau Moroedd Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus sydd ar gael yma: https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/spring-clean-cymru-2022/planning-your-clean-up/

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os nad ydych yn gallu mynychu bellach, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhoi eich lle i rywun arall.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad glanhau os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych wedi cael prawf positif am COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Gareth Davies gareth.davies@keepwalestidy.cymru