Digwyddiad glanhau Rownd a Rownd: Gwanwyn Glân Cymru

26/03/2022 @ 09:45 - 12:00

5 o 6 tocynnau ar gael

Galw bobl o Borthaethwy

Ymunwch a sêr ‘Rownd a Rownd’ a’r S4C ac Cadwch Gymru’n Daclus i gefnogi ein ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru, helpwch ni i lanhau traeth Coed Cyrnol Mawrth yma a gwnewch wahaniaeth are ich stepen drws.

Mi fydd pob gwirfoddolwr yn cael ei gwahodd i ymuno a’r actorion am daith o set ‘Rownd a Rownd’ a phaned a i ddathlu eu holl waith caled.


Dydd Sadwrn 26 Mawrth – cwrdd ymul maes parcio Coed Cyrnol am 9:45yb

  • Bydd y criw yn cael eu briffio gan staff Cadwch Gymru’n Daclus, yna ewch allan i gasglu sbwriel ar draws y goedwig, Ynys Tysilio, Y Belgian Prom ac y llwybr arfordir yn ochr yn ochr â’r actorion.
  • Bydd y criw wedyn yn mynd draw i’r set yn Borth, am daith o’r set a phaned a i ddathlu eu holl waith caled.
  • Bydd niferoedd yn gyfyngedig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru drwy’r linc isod.

 

Mae pob gwirfoddolwr o dan 18 angen bod gyda rhiant neu gwarcheidwad. Bydd niferoedd yn gyfyngedig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru cyn gynted a phosib.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau