Digwyddiad Glanhau Traeth Penrhos, Ynys M么n

23/10/2021 @ 10:00 - 12:00

Helpwch ni i ddathlu lansiad ein canolfan codi sbwriel yn Eco-barc聽Orthios. Helpwch i gadw Ynys M么n yn wyrdd a gwneud gwahaniaeth i鈥檔 hinsawdd drwy lanhau glan y m么r Penrhos.

I ddathlu lansiad ein canolfan codi sbwriel yn Eco-Barc Orthios, rydyn ni鈥檔 chwilio am bobl egn茂ol i gasglu sbwriel a gweithredu ar yr hinsawdd drwy ymuno 芒 ni i lanhau glan y m么r Penrhos. Byddwn yno o 10yb ymlaen, a bydd aelodau o staff o鈥檙 Eco-Barc yno hefyd yn torchi eu llewys ac yn bwrw iddi i lanhau wrth symud ar hyd yr arfordir. Bwriad Orthios yw creu atebion cynaliadwy i brosesu gwastraff mewn ffordd sy鈥檔 gymdeithasol gyfrifol ac eco-ymwybodol, felly mae鈥檔 bartner perffaith. Bydd y ganolfan yn ei gwneud hi mor hawdd 芒 phosibl i bobl godi sbwriel yn ardal Ynys M么n, gan ddarparu popeth y mae angen i chi ei fenthyg, o offer codi sbwriel, cylchoedd, festiau llachar i fagiau bin.

Byddwn ni鈥檔 cwrdd ym maes parcio traeth Penrhos am 10:00yb ddydd Sadwrn 23 Hydref. Byddwn yn darparu鈥檙 holl offer codi sbwriel, a bydd ein swyddog prosiect lleol Gareth Evans yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am iechyd a diogelwch cyn i chi ddechrau arni. Y cyfan sydd angen i chi ddod gyda chi yw esgidiau a dillad call, menig a digon o frwdfrydedd.

 

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda鈥檆h gwybodaeth
Yn 么l i ddigwyddiadau
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//