Digwyddiad Glanhau y Wyddfa: Gwanwyn Glân Cymru

03/04/2022 @ 09:00 - 16:00

Y Wyddfa

Galw oll yn Eryri! Ymunwch a ni i bigo i’r copa.

Lefel ffitrwydd: heriol

Dewch i weld golygfeydd anhygoel, cymryd rhan yn ein hymgyrch Gwanwyn Glân Cymru a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar garreg eich drws.

Dewch i’n helpu ni i fynd i’r afael â glanhau yr Wyddfa ar Ebrill 3. Rydym wedi partner ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i daclo y copa ac I adael ein golygfeydd yn lân y Gwanwyn hwn.

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o Gwanwyn Glân Prydain Fawr eleni.

Bydd yr holl offer yn cael eu darparu ar eich cyfer. Y cyfan sydd angen i chi ddod gyda chi yw esgidiau call, dillad cynnes, menig a gwên fawr.

 

Taith 1: Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa
MyImpactPage – Cymdeithas Eryri Snowdonia Society (betterimpact.com)

Taith 2: Llwybr PYG/Miners, Yr Wyddfa
MyImpactPage – Cymdeithas Eryri Snowdonia Society (betterimpact.com)

Taith 3:  Llwybr Watkin, Nant Gwynant
MyImpactPage – Cymdeithas Eryri Snowdonia Society (betterimpact.com)

 

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig felly cofiwch gofrestru trwy wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cysylltir â chi gyda rhagor o wybodaeth am amseroedd cyfarfod ac offer unwaith y byddwch wedi cofrestru.