A A A

Diwrnod Gweithdai Hinsawdd – Ysgolion Uwchradd

18/11/2021 @ 09:30 - 15:00

Ar-lein

Ar 18 Tachwedd, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni drwy’r dydd am gyfres o weithdai rhithiol 40 munud ar Newid yn yr Hinsawdd. Gallwch ddod â’ch dosbarth cyfan i’r gweithdai i ddarganfod mwy am atebion ar sail natur, creu economi gylchol, defnyddio ein lleisiau ar gyfer newid cadarnhaol a mwy.

Mae croeso i chi fynychu un neu ddwy sesiwn neu’r diwrnod cyfan a chofrestru gwahanol ddosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn, pa un bynnag sy’n gweddu orau i chi.

Pa sesiynau yr hoffech chi gofrestru ar eu cyfer?
Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau