A A A

Dysgu Am Newid Ymddygiad

01/07/2024 @ 17:00 - 18:00

Ar-lein

Mae buddion pellgyrhaeddol i amgylchedd lleol o ansawdd da, gan effeithio ar iechyd a lles, twf economaidd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a hyd yn oed democratiaeth leol.

Yn anffodus, mae amgylchedd lleol o ansawdd gwael yn broblem wirioneddol a pharhaus i sawl cymuned yng Nghymru, diolch i leiafrif bach sydd ddim yn gweithredu’n gyfrifol.

Sut gallwn annog y bobl hyn i newid eu hymddygiad a gwneud y peth iawn? Ymunwch â’n gweminar amser te arbennig i weld!

Byddwch yn clywed oddi wrth Jemma Bere, ein Rheolwr Polisi ac Ymchwil ac ymarferydd newid ymddygiad cymwys.

Bydd Jemma yn sôn wrthych am yr hyn a olygwn wrth newid ymddygiad, bydd yn amlinellu’r damcaniaethau allweddol, ac yn rhoi hanes cryno o’r ddisgyblaeth a’r foeseg gysylltiedig. Bydd hefyd yn arddangos ymgyrchoedd newid ymddygiad llwyddiannus ar draws y byd.

Byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau ac archwilio’r ffordd y gallwn roi ‘hwb’ i bobl i ymddwyn yn gyfrifol yn eich ardal leol.

Cynhelir y sesiwn ar-lein, a gyflwynir yn Saesneg, rhwng 17.00 a 18.00 ar ddydd Llun 1 Gorffennaf.

Cadwch le trwy lenwi’r ffurflen gofrestru isod. Byddwch wedyn yn derbyn e-bost yn cadarnhau gyda’r ddolen i’r weminar. Edrychwch yn eich ffolder sothach neu sbam os nad ydych wedi ei dderbyn. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch â’r tîm. E-bostiwch zoe.abbott@keepwaletidy.cymru

Mae hyn yn rhan o gyfres o weminarau am ddim a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer grwpiau a gwirfoddolwyr cymunedol amgylcheddol yng Nghymru.

Os ydych yn grŵp cymunedol, mae mwy o wybodaeth ac adnoddau ar ein Hyb Cymorth i Wirfoddolwyr newydd sbon. Byddem wrth ein bodd hefyd pe byddech yn ymuno â’n Grŵp Facebook.