Dysgu Awyr Agored yn Fyw ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 – RSPB RSPB Gwylio Adar yr Ysgol

25/01/2023 @ 09:30 - 10:15

Ar-lein

Yn y sesiwn ddysgu awyr agored hon, byddwn ni’n edrych ar ddigwyddiad y RSPB Wylio Adar yn yr Ysgol. Yn y sesiwn fyw ryngweithiol byddwch chi’n dysgu sut i adnabod adar, rhai ffeithiau anhygoel a pham fod edrych ar ôl ein bywyd gwyllt mor bwysig.
Yna, ar ôl y sesiwn beth am wylio adar a gwneud rhai o’n gweithgareddau dysgu awyr agored? Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal rhwng 9.30 a 10.15am. Bydd sesiwn byr yn y prynhawn hefyd rhwng 14.30 a 14.45 i roi cyfle i chi rannu eich lluniau a’ch profiadau. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2.
Os ydych chi’n cofrestru ar gyfer y digwyddiad erbyn 11 Ionawr byddwch yn derbyn eich pecyn adnoddau RSBP Gwylio Adar yn yr Ysgol yn y post ar gyfer y sesiwn hwn. Bydd yr holl adnoddau ar gael ar-lein i unrhyw un sy’n cofrestru ar ôl y dyddiad hwn.
Nodwch nad yw cofrestru yn creu dolen ymuno yn awtomatig, byddwch yn derbyn hwn gan un o’n staff Addysg gyda gwybodaeth bellach ar ôl archebu. 

RSPB Big Schools' Birdwatch special - KS2

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau