A A A

Dysgu Awyr Agored yn Fyw ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen – RSPB Gwylio Adar yr Ysgol

26/01/2023 @ 09:30 - 10:00

Ar-lein

Yn y sesiwn ddysgu awyr agored hon, byddwn ni’n edrych ar ddigwyddiad y RSPB Wylio Adar yn yr Ysgol. Yn y sesiwn fyw ryngweithiol byddwch chi’n dysgu sut i adnabod adar, rhai ffeithiau anhygoel a pham fod edrych ar ôl ein bywyd gwyllt mor bwysig.
Yna, ar ôl y sesiwn beth am wylio adar a gwneud rhai o’n gweithgareddau dysgu awyr agored. Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal rhwng 9.30 a 10am. Bydd sesiwn byr yn y prynhawn hefyd rhwng 14.30 a 14.40 i roi cyfle i chi rannu eich lluniau a’ch profiadau. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen.
Os ydych chi’n cofrestru ar gyfer y digwyddiad erbyn 11 Ionawr byddwch yn derbyn eich pecyn adnoddau RSBP Gwylio Adar yn yr Ysgol yn y post ar gyfer y sesiwn hwn. Bydd yr holl adnoddau ar gael ar-lein i unrhyw un sy’n cofrestru ar ôl y dyddiad hwn.

RSPB Big Schools' Birdwatch - FP

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau