Eco-Bwyllgor Cenedlaethol Rhithiol – ‘Y Dathlu’ – i Cynradd

Ar-lein

Eco-Bwyllgor Cenedlaethol Rhithiol – ‘Y Dathlu’ – i Cynradd.

Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad rhithiol byw ‘Eco-Bwyllgor Cenedlaethol’.

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad rhithiol rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y thema: Atebion Byd-eang.  Dathlu sut mae pobl yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Ydych chi erioed wedi clywed am y morwellt? Be ydach chi wybod fyd rhyfeddol gwymon? Ydych chi erioed wedi swyno mwudyn/prygenwar!!?

 

Dewch draw i archwilio sut mae’r pethau hyn yn cysylltu â’i gilydd trwy drafodaethau cyfareddol, gweithdai syniadau cydweithredol, a darganfod enghreifftiau ysbrydoledig o Eco-Sgolion Platinwm ledled Cymru. Gall dysgwyr ddisgwyl gweithgareddau hwyliog sydd wedi’u cynllunio i greu profiad dysgu ymdrochol a diddorol.

Gwahoddir eich Eco-Bwyllgor gyfan, neu os yw’n well gennych, gall dosbarthiadau CA2 gymryd rhan.

 

Bydd y sesiwn yn rhedeg ddydd Gwener 14 o Orffennaf o 9:30 tan 10:15 trwy ‘Microsoft Teams’. Bydd gwahoddiad gyda dolen cyfarfod yn cael ei anfon ymlaen llaw. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Eco-Bwyllgor Cenedlaethol Rhithiol – ‘Y Dathlu’ - i Cynradd

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau