A A A

Glanhau Bontnewydd, Caerffili – Glanhau Moroedd Cymru

07/10/2022 @ 10:30 - 12:00

49 o 50 tocynnau ar gael

Ymunwch â ni i lanhau Bontnewydd yn ystod Glanhau Moroedd Cymru

Amser: 10.30yb – 12.00yp

Dyddiad: DyddGwener 7 Hydref 2022

Lleoliad: Caeau Chwaraeon Trecelyn ger McDonalds / Tafarn y dyfrgi ///remarked.buckets.ribcage

I ddathlu  Glanhau Moroedd Cymru, helpwch ni i gadw Bontnewydd.

Dewch â’ch offer codi sbwriel eich hun, neu gallwch fenthyg cyfarpar ar y diwrnod am y bydd popeth yn cael ei ddarparu. Bydd briff diogelwch ar ddechrau’r digwyddiad glanhau hefyd. Dewch â’ch menig garddio eich hun, esgidiau synhwyrol a gwisgwch ddillad sy’n briodol i’r tywydd.

Fe sylwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i wybodaeth y digwyddiad. Bydd hyn o gymorth i chi ddod o hyd i’r union fan cyfarfod ar gyfer y digwyddiad glanhau. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair.

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os na fyddwch yn gallu cymryd rhan bellach, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhoi eich lle i rywun arall.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad glanhau os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych wedi cael prawf positif am COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Andrew King andrew.king@keepwalestidy.cymru

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth