A A A

Glanhau glannau afon Y Drenewydd – Glanhau Moroedd Cymru

17/09/2022 @ 10:00 - 12:00

20 o 20 tocynnau ar gael

Ymunwch â ni i lanhau glannau afon Y Drenewydd yn ystod Glanhau Moroedd Cymru

Dyddiad: Dydd Sadwrn 17 Medi 2022 10.00am-12.00pm

Lleoliad: Agor Drenewydd, Afon Hafren ///threaded.serious.prestige

Er mwyn dathlu Glanhau Moroedd Cymru gyda’n cyfeillion yn Ceidwaid yr Afon Hafren, helpwch ni i lanhau glannau afon Y Drenewydd fis Medi.

Mae’n rhaid i’r holl gyfranogwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad isod.  Byddwch yn derbyn ebost yn cadarnhau unwaith y byddwch chi wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad. Dewch â’r ebost cadarnhau gyda chi ar ddiwrnod y digwyddiad. Bydd nifer y tocynnau yn gyfyngedig yn ôl y digwyddiad.

Dewch â’ch offer codi sbwriel eich hun, neu gallwch fenthyg cyfarpar ar y diwrnod am y bydd popeth yn cael ei ddarparu. Bydd briff diogelwch ar ddechrau’r digwyddiad glanhau hefyd. Dewch â’ch menig garddio eich hun, esgidiau synhwyrol a gwisgwch ddillad sydd yn addas ar gyfer y tywydd.

Fe sylwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i’r wybodaeth am y digwyddiad. Bydd hyn o gymorth i chi ddod o hyd i’r union fan cyfarfod ar gyfer y digwyddiad glanhau. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair i mewn.

Wrth gofrestru ar gyfer digwyddiad Glanhau Moroedd Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus sydd ar gael yma: Planning your clean-up – Keep Wales Tidy – Caru Cymru

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Os nad ydych yn gallu mynychu bellach, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhoi eich lle i rywun arall.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad glanhau os ydych yn teimlo’n sâl neu os ydych wedi cael prawf positif am COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Jodie Griffith yn Jodie.Griffith@keepwalestidy.cymru

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth