Gwanwyn Glân Cymru

25/03/2022 - 10/04/2022

Across Wales

Mae Gwanwyn Glân Cymru bron iawn yma. Rhwng 25 Mawrth a 10 Ebrill rydyn ni am ysbrydoli miloedd ohonoch chi, ein #Arwyr Sbwriel ledled Cymru, i ddod ynghyd i gasglu a chael gwared ar sbwriel yn ddiogel o’n strydoedd, ein mannau gwyrdd a’n traethau.

Eleni mae’r neges yn syml. Ymunwch ac addo codi cymaint o sbwriel ag y gallwch yn ystod yr ymgyrch. Efallai y byddwch yn dewis codi un bag yn unig, neu gallech osod sialens i chi’ch hun o gasglu cymaint ag y gallwch.

Cadwch lygad ar agor am ein digwyddiadau glanhau ar ein gwefan dros y mis nesaf. Bydd niferoedd yn gyfyngedig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan yn eich maes ac yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Gallwch hefyd wneud addewid i bigo yn eich digwyddiad glanhau eich hun yma.