A A A

Gweminar Ddiweddaru Hyrwyddwr Sbwriel

21/03/2024 @ 18:00 - 18:30

Ar-lein

Rydym ni’n cynnal sesiwn gloywi ar gyfer ein cymuned anhygoel o Arwyr Sbwriel.

Wedi’i gyflwyno yn Saesneg, byddwn yn darparu diweddariadau am ein gwaith, yn cyflwyno ein system adrodd newydd, eCyfrif Cymru ac yn rhedeg drwy’r holl wybodaeth bwysig am iechyd a diogelwch.

Mae’n gyfle i Arwyr Sbwriel o bob cwr o Gymru ddod at ei gilydd, rhannu eu profiadau a gofyn unrhyw gwestiynau*.

Archebwch le trwy lenwi’r ffurflen gofrestru isod a byddwn yn anfon gwahoddiad atoch i’r weminar.  

*Bydd y sesiwn yn edrych ar y darlun ledled Cymru, ond byddwn yn ymdrin ag unrhyw bryderon lleol cyn gynted â phosibl ar ôl y sesiwn.