A A A

Hyfforddiant Arfer Gorau AAA ac Eco-Sgolion

24/11/2021 @ 13:00 - 15:00

Ar-lein

Gall rhedeg y rhaglen Eco-Sgolion edrych yn wahanol ym mhob ysgol ar draws Cymru a’r byd, ond yn aml mae heriau tebyg ac atebion ysbrydoledig i’w cael mewn lleoliadau tebyg. Bydd y sesiwn hyfforddiant anffurfiol hon yn cynnig cyfleoedd i edrych ar redeg rhaglen Eco-Sgolion wedi’i haddasu mewn lleoliadau AAA yng Nghymru. Bydd gennym siaradwyr gwadd o rai Eco-Sgolion AAA sefydledig i rannu arfer da, esiamplau ac astudiaethau achos o ysgolion yr ydym wedi gweithio gyda nhw a digon o gyfleoedd i drafod rhwystrau yn ogystal ag esiamplau i’ch ysbrydoli.

Cynhelir y sesiwn ddwy awr hon drwy gyfrwng y Saesneg ar un dyddiad yn unig

Mae ein cyrsiau yn cael ei darparu yn rhad ac am ddim ac wedi ei hwyluso gan staff Cadwch Gymru’n Daclus.

Mae pob hyfforddiant rhithwir yn cael ei redeg trwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno drwy porwr gwe o soes ddim Teams ar eich teclyn.

Registration form

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau