Hyfforddiant Bywyd Dan Ddŵr i Athrawon

05/07/2023 @ 13:00 - 15:00

Ar-lein

Bydd y gweithdy dwy awr hwn yn cyflwyno rôl hanfodol ein cefnforoedd wrth gefnogi bywyd ar y Ddaear.

Gan ddefnyddio gweithgareddau cyfareddol ac adnoddau gwerthfawr, bydd cyfranogwyr yn ymchwilio i fygythiadau i’n cefnforoedd, ymdrechion i’w hamddiffyn, a sut y gall pob un ohonom gyfrannu at eu cadwraeth.

Nod yr hyfforddiant yw trochi dysgwyr ym myd hudolus ein moroedd a’u hysbrydoli i fod #ArFrigYDon y newid sydd ei angen i amddiffyn bywyd o dan y dŵr.

Bydd sesiynau hyfforddi athrawon yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg y tymor hwn gyda’r bwriad i gyflwyno darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor yr Hydref.

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal yn rhithwir ar Microsoft Teams. Bydd dolen cyfarfod yn cael ei e-bostio at gyfranogwyr cyn y sesiwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Eco-Sgolion@KeepWalesTidy.cymru.

Hyfforddiant Bywyd Dan Ddŵr i Athrawon

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau