A A A

Cysylltu â’r Cwricwlwm

02/07/2024 - 02/07/2024

Ar-lein

Mae’r rhaglen Eco-Sgolion rhyngwladol yn ysbrydoli meddyliau ifanc i ysgogi newid amgylcheddol cadarnhaol yn eu hysgolion a’r gymuned ehangach.

Mae’r sesiwn hyfforddi rhithwir hwn wedi’i deilwra a’i gynllunio’n ofalus iawn i rymuso eco-gydlynwyr fel chi. Ein nod yw cysylltu saith cam hanfodol Eco-Sgolion â’r cwricwlwm yng Nghymru yn ddi-dor.

Eich canllaw yw’r sesiwn hwn ac mae’n cynnig technegau profedig i integreiddio’r broses Eco-Sgolion graidd i’r ystafell ddosbarth, gan annog myfyrwyr i ddod yn Ddinasyddion Moesegol Gwybodus.

Mae’r sesiwn hwn sydd wedi’i arwain gan ein swyddogion addysg gwych yw eich porth i gyfoeth o brofiad. Byddan nhw’n cynnig cyngor gwerthfawr, yn rhannu’r awgrymiadau gwerthfawr amhrisiadwy hynny, ac yn eich cyfeirio at drysorfa o adnoddau rhad ac am ddim.

Mae’r ymdrech gydweithredol hon yn eich arwain at sefydlu cyfle i’r ysgol gyfan fod yn rhan o’r rhaglen.