Bwystfilod Bach Gwych – gwers fyw â Dŵr Cymru

13/07/2023 @ 09:30 - 10:15

Ar-lein

Yn dod â’r awyr agored mewn i’r ystafell ddosbarth! Seswn llawn rhyfeddod ac ymchwil wrth i ni edrych ar wahanol fathau o greaduriaid bychain, eu nodweddion a’u cynefinoedd.

Byddwn yn cydweithio gyda Thîm Addysg Dŵr Cymru i gynnal sesiwn hwylus a rhyngweithiol o Ganolfan Addysg Amgylcheddol Cilfynydd. Addas ar gyfer pob blwyddyn ysgol cynradd.

Bwystfilod Bach Gwych

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau