Newid Hinsawdd: Dwr a Phŵer Pw

05/11/2021 @ 09:30 - 13:15

Ar-lein

Nodi COP 26 trwy sesiwn ar y cyd rhwng Dŵr Cymru a Cadw Cymru’n Daclus i ddisgyblion ysgol gynradd.

I nodi COP 26, mae Dŵr Cymru a Chadw Cymru’n Daclus yn gweithio ar y cyd i gyflwyno sesiwn rhithiol i ddisgyblion ysgolion cynradd yng Nghymru.  Ar bwynt mor dyngedfennol o amser, bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i genedlaethau’r dyfodol – y rhai sydd yn cael eu heffeithio gan ein penderfyniadau heddiw, i adeiladu eu gwybodaeth ynghylch y rôl gall ddŵr ei chwarae mewn taclo’r mater.

Rhennir y sesiwn yn ddau.  Ar ôl gosod cyd-destun, bydd athrawon secondiad Dŵr Cymru yn mynd a disgyblion ar daith byw, rhithiol – gan ddisgrifio’r broses glanhau Dŵr Gwastraff o’r pwynt lle mae gwastraff yn cyrraedd y safle hyd at y pwynt caiff ei drin trwy proses Treulio Anaerobig Uwch. Bydd y sesiwn wedi’i arwain gan y Cwricwlwm Cenedlaethol ac fe fydd yn weledol, rhyngweithiol – ac yn rhwydd i’w ddeall ar gyfer disgyblion.

Yn yr ail ran, bydd y ddau fudiad yn herio’r disgyblion i ystyried eu cynllun gweithredu eu hunain i helpu’r ysgol a’u teulu i fod yn fwy effeithlon o ran dŵr. O ystyried yr egni a ddefnyddir wrth droi’r tap ymlaen a’r rôl mae defnydd dwr yn gallu chwarae i leihau effaith newid hinsawdd, gall newidiadau bach mewn arferion wneud gwahaniaeth mawr.

Bydd y sesiwn yn rhoi achos i feddwl i’r disgyblion, annog sgyrsiau dros y bwrdd bwyd yn y cartref, ac annog disgyblion a’u rhieni i ystyried eu defnydd dwr wrth iddynt droi’r tap ymlaen.

Booking for this event has now closed.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//