A A A

Dysgu Awyr Agored yn Fyw ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 – Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth

16/11/2022 @ 09:30 - 10:15

Ar-lein

Ymunwch â ni am sesiwn rithwir fyw hwyliog ac addysgiadol sy’n para 45 munud am 9.30yb. Byddwn yn rhannu rhai gweithgareddau dysgu awyr agored ymlaen llaw. Mae’r gweithgareddau hyn yn gysylltiedig â’r sesiwn a gallwch chi roi cynnig arnynt ar ôl y wers fyw. Yna, mae croeso i ddosbarthiadau ymuno â ni am sesiwn fer 10 munud am 14.30 i rannu lluniau a fideos o’u diwrnod. Themâu’r digwyddiad hwn yw testunau Eco-Sgolion – Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth . Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2.

Dysgu Awyr Agored yn Fyw ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 - Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau