A A A

Mai Di Dor

01/05/2024 - 02/05/2024

Ar-lein

Ydych chi’n gwybod ein bod wedi colli bron â 97% o’n dolydd blodeuog ers y 1930au? Mae hyn yn  golygu bod ffynonellau bwyd hanfodol ar gyfer gwenyn, gloÿnnod a pheillwyr eraill yn diflannu! 

Ond mae iard eich ysgol yn gallu helpu! 

Dysgwch eich myfyrwyr am bwysigrwydd blodau gwyllt yn y gweithdy rhithiol, rhyngweithiol hwn. Mae’n cael ei gyflwyno gan Eco-Sgolion Cymru a Plantlife Cymru! Bydd y gweithdy yn cael ei ffrydio i’ch ystafell ddosbarth a bydd dysgwyr yn: 

  • Darganfod pam fod blodau gwyllt yn hanfodol ar gyfer ecosystem iach. 
  • Archwilio camau syml mae pawb yn gallu eu cymryd i wneud effaith amgylcheddol gadarnhaol. 
  • Cysylltu ag amcanion rhaglen Eco-Sgolion drwy weithgareddau ysgogol.

Mae’r sesiwn 40 munud hwylus ac addysgiadol yn berffaith ar gyfer cyfrannu at effeithiau cynaliadwy eich ysgol ac yn ysgogi eich dysgwyr ifanc i ymgysylltu â Mai Di Dor. 

Cofrestrwch eich dosbarth heddiw gan ddefnyddio’r ffurflen isod.