A A A

Dysgu Awyr Agored yn Fyw CA2 – Mai Di Dor

02/05/2023 @ 09:30 - 10:15

Ar-lein

Rydym yn gyffrous iawn i gydweithio â Plantlife Cymru i ddod â gweithdy rhithiol i ddisgyblion CA2 o’r enw ‘Mai Di Dor’.

Mae’r gweithdy 40 munud yn  llawn hwyl rhyngweithiol. Bydd Plantlife wrth law i rannu pam fod blodau mor bwysig i fywyd gwyllt a pha gamau syml gallwn eu cymryd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy’r rhaglen Eco-Sgolion.

Dysgu Awyr Agored yn Fyw CA2 - Mai Di Dor

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth