A A A

Prifysgol Caerdydd: Hwb Ailgylchu

10/11/2022 @ 10:00 - 15:00

Myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd? Dewch draw ein hyb ailgylchu ar y campws ddydd Iau 10 Tachwedd.

Amser: 10-15.00

Dyddiad: Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Lleoliad: Ruthin Gardens, Cardiff, CF24 4AU

Mae rhoi bywyd hirach i’ch eitemau yn lleihau sbwriel ac yn gadael i chi gael gwared ar eich eitemau diangen yn gywir ♻️

Byddwn ar y safle ynghyd â Thîm Gwastraff Caerdydd a Benthyg Cymru o 10-3, felly dewch â’ch hen eitemau lawr i’w hailgylchu ar y campws ar y diwrnod, neu rhoddwch beth bynnag nad oes ei angen arnoch i lyfrgell deithiol Benthyg o bethau.

♻️ Gwastraff trydanol fel tostiwr / gwefrwyr / sychwyr gwallt / lampau
? Eitemau dillad

Mae’r digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Cadwch Gymru’n Daclus, Caffi Trwsio Cymru Benthyg Cymru a Thîm Gwastraff Cyngor Caerdydd.

Fe sylwch ein bod ni wedi ychwanegu cyfeiriad what3words at wybodaeth y digwyddiad. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i’r union fan cyfarfod ar gyfer y caffi atgyweirio. Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair.

PEIDIWCH â mynychu’r digwyddiad os ydych chi’n teimlo’n sâl neu wedi profi’n bositif am COVID-19.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â comms@keepwalestidy.cymru