A A A

Skyra yn Cwrdd â’r Anifeiliaid Hyfryd

22/02/2024 @ 09:30 - 10:00

Ar-lein

Dewch ar daith gyffrous gyda Skyra yn ystod ein gweithdy disgyblion byw!

Mae Skyra, y wiwer goch olaf a lleiaf yn yr hen goedwig, yn cychwyn yn ddewr ar antur am rywbeth i’w fwyta. Beth fydd hi’n dod ar ei draws ar hyd y ffordd a ble bydd hi’n mynd?

Ymgollwch yn stori hudolus ‘Skyra yn Darganfod y Llwyth,’ y rhifyn cyntaf yn y gyfres lyfrau Llwyth y  Wilders, gyda darlleniad byw cyfareddol! Ymunwch â ni i archwilio byd y wiwer goch, darganfod yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu, a darganfod ffyrdd y gallwn ni wneud gwahaniaeth i’w helpu i ffynnu. Paratowch ar gyfer profiad rhyngweithiol llawn adrodd straeon, dysgu a hwyl!

Mae cyfres lyfrau Llwyth y Wilders yn archwilio cysyniadau cadwraeth, colli rhywogaethau ac ailgyflwyno mewn ffordd hwyliog, atyniadol ac yn addysgu dysgwyr am fyd natur. Dysgwch fwy am y llwyth yn wilderstribe.com.

* Fel anrheg wrth yr awduron, bydd copi rhad ac am ddim o’r llyfr, sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn cael ei anfon at y 40 ysgol gyntaf sydd wedi cofrestru ar gyfer y gweithdy.