A A A

Sut i Arbed Eich Hadau Eich Hun

10/04/2024 @ 17:00 - 18:00

Ar-lein

Ers blynyddoedd lawer, mae garddwyr wedi bod yn arbed hadau i warchod eu hoff flodau, perlysiau, llysiau a grawn.

Beth pe byddem yn dweud wrthych nad oes angen offer drud, llawer o amser na sgiliau uwch i gymryd rhan? Mae arbed hadau yn sgil hawdd a hwyliog i’w dysgu, a gallu unrhyw un ei gwneud!

Ymunwch â ni ar gyfer y weminar hon sydd am ddim i ddysgu am arbed hadau a sut i gymryd rhan.

Bydd Catrina Fenton, Pennaeth yr Llyfrgell Hadau Treftadaeth, yn ymuno â ni ac yn sôn am y ffyrdd gorau o gynaeafu, sychu a storio eich hadau eich hun.

Cynhelir y sesiwn ar-lein, wedi ei chyflwyno yn Saesneg, rhwng 17.00 a 18.00 ar ddydd Mercher 10 Ebrill.

Archebwch le trwy lenwi’r ffurflen gofrestru isod. Byddwch wedyn yn cael ebost cadarnhau gyda dolen i’r weminar. Edrychwch yn eich ffolderi sothach neu sbam os nad ydych wedi derbyn hwn. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch a’r tîm. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru

Dewch i’r weminar unigryw hon i ddysgu am syniadau defnyddiol i’ch helpu i arbed hadau o’ch hoff blanhigion a’r rhai mwyaf cynhyrchiol.