A A A

Gŵyl Ieuenctid Hinsawdd a Natur Cymru

28/06/2023 - 12/07/2023

Ydych chi’n poeni am yr hinsawdd? Ydych chi’n dwlu ar natur?  

Hoffai Maint Cymru ac Eco-Sgolion Cymru eich gwahodd i weithdai ar draws Gymru, lle mae grwpiau bach o ddisgyblion o ysgolion uwchradd yr ardal yn dod at ei gilydd i weithio mewn gweithdai ar hinsawdd a natur. 

Rydym yn annog ysgolion i ddod â hyd at 10 o ddisgyblion i’r digwyddiadau er mwyn cael y gorau o’r gweithdai.  

Ein thema eleni yw Datrysiadau Byd Eang – dathlu sut mae pobl yn taclo’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth.   

Lleoliadau’r Gweithdai  

28/06/23 – Caerdydd, 9.30- 14.15 

12/07/23 – Virtual 9.30 – 12.30 

Gŵyl Ieuenctid Hinsawdd a Natur Cymru

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Yn ôl i ddigwyddiadau